Autoři

Rudolf JenatschkeFranz Josef UmlauftRudolf Jenatschke - Dlouholetý přítel Franze Josefa Umlaufta. Katolický duchovní a vášnivý fotograf, člen ústeckého spolku amatérských fotografů. S fotoaparátem se vydával na časté procházky, věnoval se především krajinářské fotografii. V roce 1914 vydal knihu krajinářských fotografií hradu Střekov a dalších místních lokalit. Většina jeho díla se zachovala, skleněné fotografické desky jsou nyní uloženy v Městském muzeu v Ústí nad Labem.

Franz Josef Umlauft - Nadšený historik a amatérský fotograf vystudoval na Karlově univerzitě v Praze němčinu, latinu a řečtinu, působil na několika německých gymnáziích a roku 1913 se stal řádným profesorem na německém gymnáziu v Ústí nad Labem. V roce 1920 převzal ústecký městský archiv a od roku 1922 mu byla svěřena i funkce okresního konzervátora Státního památkového úřadu. Po 2. světové válce byl odsunut do Německa a zbytek života prožil v Bayreuthu v Horních Francích, kde v roce 1960 zemřel. Jeho pozůstalost je uložena v ústeckém městském archivu.

Zdroj: Dějiny města Ústí nad Labem, 1995

Martina Novozámská - (22.4.1973, Praha), žije v Praze. Vystudovala historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 2000) a fotografii na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (MgA. 2007).Členka občanského sdružení 400/27 a dívčí fotografické skupiny Babis. Ve své volné tvorbě se věnuje fotografii vycházející z principů dokumentu a mapování stavu české krajiny (např. soubory Určeno k likvidaci, Odvrácená strana). Společné výstavy (výběr): Ústí nad Labem - život města na soutoku dvou řek (Kostel sv. Vojtěcha, Ústí nad Labem 2002), Mezinárodní divadelní festival v Plzni (Velké divadlo, Plzeň 2002 a 2004), Experimentální fotografie (Galerie U Mloka, Olomouc 2003), Divadlo na trati (Goethe institut, Praha 2004), Babis (Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava 2004), The 4th International Festival of Photography (Lodz, Polsko 2005), Patnáct (Pražský dům fotografie, Praha, Galerie Prospekto, Vilnius, Litva 2005), Týden v životě Hranicka (2006), Diva divas divam (Uherské Hradiště 2006). Katalogy výstav (výběr): Ústí nad Labem – život města na soutoku dvou řek, Ústí nad Labem 2002, Martina Novozámská, Jaroslav Vraj (uprostřed) a Jan VacaPatnáct, Opava 2005, Absolventi ITF PFP SU v Opavě, Opava 2006, Určeno k likvidaci?, Praha 2006. kontakt: novozamska(at)centrum.cz , gsm: + 420 723 972 953

Jan Vaca - (16. 2. 1975, Slaný), žije v Praze. Absolvoval Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (MgA. 2007) a v současnosti studuje doktorské studium na VŠUP v Praze. Je zakládajícím členem občanského sdružení 400/27, které od roku 2008 provozuje portál o ústecké architektuře www.usti-aussig.net. Ve své volné tvorbě se věnuje dokumentární a konceptuální fotografii, často pracuje s motivy česko-německého soužití (např. soubor Ústí – Aussig). Ocenění: čestné uznání v soutěži Unicef – Photo of the Year (2000), Kodak Nachwuchs Förderpreis (2002). Samostatné výstavy: Ústí – Aussig (Galerie Suterén, Ústí nad Labem, 2002), Ústí – Aussig (Galerie Velryba, Praha 2003), 1999 – 2004 (České centrum, Mnichov, 2004). Společné výstavy (výběr): Ústí nad Labem – život města na soutoku dvou řek (Kostel sv. Vojtěcha, Ústí nad Labem 2002), Konfrontace (Pražský dům fotografie, Praha 2002), Visual Gallery (Photokina 02, München, Německo 2002), Together (Gallery Barblé, Strassen, Luxemburg 2003), Month od Photography (Kyjev, Ukrajina 2003), České album (Dům umění, Essenheimer, Německo 2005), Sousedi (Dům umění, Freising, Německo 2006). Katalogy výstav (výběr): Ústí nad Labem – život města na soutoku dvou řek, Ústí nad Labem 2002, Kodak Nachwuchs Förderpreis, München 2002, České album, Essenheimer 2005, Absolventi ITF PFP SU v Opavě, Opava 2006. kontakt: jan.vaca(at)gmail.com, www.vaca.cz, gsm: 606 761 913

Jaroslav Vraj - (12.2.1975, Přerov), žije v Přerově. Vystudoval Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (BcA. 2003). Ve své volné tvorbě se věnuje především subjektivně laděné dokumentární fotografii a zároveň se zabývá konceptuální fotografií a počítačově manipulovaným obrazem. Samostatné výstavy: Ulehnutí (Hankeho galerie, Šternberk 2001), Kasemata vzpomínek (Galerie V kapli, Bruntál 2006). Společné výstavy: Zlín a jeho lidé (Městské divadlo, Zlín 2002), 7th International Photography Gathering (Sleplo, Sýrie 2003), Diplomové a klauzurní práce (Dům umění, Opava 2003), Týden v životě Hranicka (2006). Katalogy k výstavám: Diplomové a klauzurní práce ITF FPF SU v Opavě, Opava 2003.
kontakt: j.vraj(at)seznam.cz, gsm: +420 724 351 609